Jørgen Andersens butik i MåløvWebmaster: Mogens Weile

Måløvs Historie

Måløv Hovedgade

De gamle gårde

Da toget kom til Måløv

Kort over Måløv

Turistguiden

 

Jørgen Andersen grundlagde sin købmandsbutik den 25. oktober 1907 på hjørnet af Stationsvej 1 og Måløv Hovedgade. Tidspunktet var velvalgt og stedet nær Stationen og hovedvejen mellem København og Frederikssund i særdeleshed. Jørgen Andersen var en mand der forstod at udnytte de gunstige konjunkturer der var på den tid, og butikken har nu igennem tre generationer udviklet sig fra at være den "blandede landhandel" til et stort super- og byggemarked. Jørgen Andersen døde i 1955, 72 år gammel og havde da skabt Danmarks største privatejet købmandsbutik. Jørgen Andersen og hans efterfølgere har siden 1907 haft stor indflydelse på Måløvs byudvikling og beskæftigelse.

Fx. var det Jørgen Andersen der i 1919 sammen med en kreds af andre progressive borgere stiftede Måløv Elektricitets- og Grundejerforening, og fik anlagt byens gadebelysning og kloakering.

Familien Andersens butikker har ikke alene forsynet Måløv-beboerne med dagligvare i mere end hundrede år, men har også skabt mange arbejdspladser til byens borgere. Det er også familien Andersen der i samarbejde med en række lokal foreninger der i over hundrede år har stået - og stadig står bag - en række sociale og kulturelle arrangementer til glæde for borgerne.

Det er Jørgen Andersen der står ved indgangsdøren

Det er Jørgen Andersen der står i døren

Den første kunde i den nyåbnede butik på Stationsvej i 1907 var en farende svend, som ønskede at købe en halv pot brændevin. Købmanden tøvede lidt - om det måske var et dårligt varsel som første ekspedition, men tappede så og solgte brændevinen for 16 øre med en fortjeneste på 5 øre - det var også penge!

JA 1933. Nederst til venstre forretningen på Stationsvej 1. I gården bag forretningen er der aktivitet af hestevogne i færd med at læsse støbegods og andre, der kører med sække med korn og foderstoffer. Øverst i billedet tømmepladsen

 

 
Til højre købmandsbutikken i ca. 1948. Udstillingen af varer uden for butikken med river, skuffejern, trillebør m.m., og vinduesudstillingen af kolonialvarer indenfor giver et godt indtryk af den blandede landhandels sortiment.

 

 
Ovenover på billedet til venstre: JA's købmandsbutik oplyst af PH-lamper sidst i 1940'erne da vareknapheden var ved at være overstået. I forgrunden emaljerede gryder og varer af det nye materiale rustfrit stål. På hylderne bag disken færdigpakkede varer, der blev mere og mere almindelige efter krigen, selv om man fortsat kunne købe i løs vægt. På disken ses det gamle kasseapparat og vægten. Bagerst i jakkesæt ses Stig Andersen, der stod for kolonialafdelingen, kommiser var iført hvide kitler, lærlinge brune.

Billedet til højre: JA's butik i 1964. Udvalget af varer er vokset og pladsen i butikken tilsvarende formindsket. Bag kasseapparatet står lærlingen Poul Erik Christensen, bag disken lærlingen Steffen Hansen-Nord og foran disken fru Høegh med hunden "Lakrids"

 

 
Også benzin til bilerne har JA sørget for. Her ses Stig Andersen i 1948 ved Esso-tankstationen som JA drev fra kort efter krigen. Over for tankstationen på den anden side af Måløv Hovedgade ses købmandsbutikken og til venstre i billedet vinduet i Forstædernes Banks Måløv filial, der i 1950 flyttede til egne lokaler på den anden side af gaden.

 

 
I 1950 udvidede Jørgen Andersen med en farve- og tapethandel i Måløv Hovedgade. Det skete efter første led i generationsskiftet og omdannelse til I/S. Tv. ses Bjarne Nielsen fra købmandsbutikken og Anders fra isenkram i 1958. På billedet til højre ses isenkrambutikken, som den så ud i jubilæumsåret i 1957.

 

Den 31. august 1957 brændte Jørgen Andersens kornsilo. Branden kunne ses viden om og tiltrak sig Måløv-borgernes opmærksomhed. Den gamle købmand blev forskånet for at se den del af sit livsværk gå op i flammer - han var død to år tidligere.

 

 
I 1961 blev JA omdannet til et aktieselskab og tiden efter etablerede JA et supermarked. Her tv., et kig ind i vin-afdelingen på Stationsvej under en vinuge i 1963. I slutningen af 1950'erne blev vin en hvermandsdrik ved festlige lejligheder. Det er kommis Kaj Jacobsen der sætter vin op på disken.

En af de største forandringer i det nye supermarked var, at der kom kassedamer, som ses her i 1970 ved Ocekas 50 års jubilæum.

klik på billederne og se dem i stor størrelse

JA Byggemarked i 1977

 
Billedet tv.: JA området i 1970-71 med den karakteristiske kornsilo med JA i rødt neon og i forgrunden til venstre lagerbygningen til korn. JA Superland ses til højre.

Billedet til højre er JA Byggeland med pagodetaget, der blev et vartegn for Måløv efter nedrivningen af kornsiloen i 1977. JA Byggeland og JA Tømmeplads voksede, og sidst i 1970'erne var der alene på tømmerpladsen 12 ansatte.

I 1982 var der generationsskifte

 
Tv.: to generationer i JA-dynastiet foran Byggeland i 1991, fra venstre Mogens Andersen (bestyrelsesformand), Stig Andersen (direktør) og tredje generation Jørgen Andersen, ejer og direktør. På billedet th., Stig Andersen, butikschef Børge Ferdinandsen og Jørgen Andersen foran det nye Prima i 1991.

Lige siden har JA og Jørgen Andersen med stor dygtighed udvidet og moderniseret sin forretning til det vi kender her i 2008.Fra efteråret 1998 gik arbejdet i gang med udvidelsen af Supermarkedet på Måløv Hovedgade, som stod færdigt til indvielse den 2. maj 1999. I 2003 var der rejsegilde på den nye store tilbygning af JA Byggeland. Hele byggecentret kaldes i dag JA Byggeland XL-BYG.

Revitaliseringen af JA kulminerede i årene omkring årtusindskiftet med udvidelser i af Supermarkedet og en fysisk sammenlægning af JA Byggeland og JA Tømmerplads under samme tag. JA's ekspansion havde sin del af æren for, at Måløv blev udpeget som vækstområde i Ballerup kommune.

 
Det hører til undtagelserne, at en "blandet landhandel" opnår at fejre et 100 års jubilæum. Det gjorde JA imidlertid i 2007, og mon ikke der bag succesen ligger de skiftende købmænd Andersens gode evner til at tilpasse og omstille forretningen efter samfundsudviklingen og de skiftende konjunkturer og teknologier. Og ikke at forglemme de trofaste kunder.

JA's ledergruppe anno 2007:

Fra venstre: Butikschef SuperBest Allan Kragh, slagtermester SuperBest Ballerup Peter Nielsen, regnskabschef Karin Duvander, slagtermester SuperBest Måløv Kaj Jensen, trælastchef JA Byggeland XL-BYG Henrik Jespersen, filialchef JA Herlev Byggecenter XL-BYG Poul Erik Knudsen, butikschef SuperBest Måløv Leif Larsen, købmand Jørgen Andersen, byggemarkedschef JA Byggeland XL-BYG Måløv Jan Rasmussen og proffchef JA Byggeland XL-BYG Måløv Erik Holm (ikke med på billedet). Foto: Rikke Albrechtsen.

 

Som det ser ud i 2008:

Køb årets julegave på Måløv bibliotek. Bogen om Måløvs historie

 

tilbage til turistguiden - tilbage til index - tilbage til Måløvs historie - Kort over Måløv

 

Kilde Jørgen Andersens jubilæumsbog: JA Måløv, Købmænd i 100 år 1907-2007 af Søren Federspiel

Foto: Mogens Weile og tekster og foto bearbejdet af Mogens Weile med tilladelse af købmand Jørgen Andersen.